Vastaanotto ja huonevaraukset: 044 430 1100

Ravintola: 044 430 1108

sales@anttolanhovi.fi

Fin Eng

Varaus –ja peruutusehdot tiloille ja ravintoloille

Toimitusehdot
Näitä toimitusehtoja noudatetaan Anttolanhovi Oy:n ja tilaajan väliseen palvelujen toimittamista koskevaan sopimukseen. Ehtoja noudatetaan soveltuvin myös sauna-, kokous-, ja ravintolatilojen sekä ohjelmapalveluiden vuokrausta ja varauksia koskevaan sopimukseen ja siihen liittyvään ravintolapalvelujen myyntiin.

Varaukset/ vahvistukset
Varauksesta tulee sitova, kun varaus vahvistetaan joko kirjallisesti tai suullisesti. Muutokset / peruutukset tulee tehdä vahvistaa kirjallisina.

Palvelu/kokouspaketti
Palvelupaketti tarkoittaa aina kokonaispakettihintaa, joka sisältää ennalta määrätyt palvelut. Palvelupaketti laskutetaan aina sellaisenaan riippumatta, ovatko kaikki osallistujat osallistuneet esim. aterioille.

Tilaisuuden tarkentaminen
Pyydämme toimittamaan kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta yksityiskohtaisen ohjelman, josta selviää:

 • osanottajamäärä
 • aikataulu, ateria-ajat ja mahdolliset erikoisruokavaliot
 • tarvittavat kokousvälineet
 • tilaisuuden isäntien/emäntien nimet

Pyydämme tarkentamaan tilaisuuden osallistujamäärän kirjallisesti viimeistään neljä (4) työpäivää ennen ko. tilaisuutta. Tilauksen henkilömäärän muuttuessa yli 10% pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. laskutus tapahtuu tällöin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän, toteutuneen mukaan. Tilavaraus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osallistujamäärälle. Jos osallistujamäärä muuttuu olennaisesti, Anttolanhovilla on oikeus osoittaa toinen tila varaajalle sekä neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista ja kustannuksista.

Peruutusehdot
Tilaajan tekemä tilaus on sitova. Tilaaja voi kuitenkin peruuttaa tilauksen, jolloin Anttolanhovi veloittaa peruutuksesta tilauksen koosta ja peruutusajankohdasta riippuen seuraavasti:

Veloitus peruutuksesta - 10-50 henkilön tilaisuus

 • 30 vrk ennen tilaisuutta - EI VELOITUSTA
 • 14 vrk ennen tilaisuutta - 25% tilauksen arvosta
 • 7 vrk ennen tilaisuutta - 75% tilauksen arvosta
 • alle 7 vrk ennen tilaisuutta - 100% tilauksen arvosta

Veloitus peruutuksesta - yli 50 henkilön tilaisuus tai yksityistilaisuus

 • 60 vrk ennen tilaisuutta - EI VELOITUSTA
 • 30 vrk ennen tilaisuutta - 25% tilauksen arvosta
 • 14 vrk ennen tilaisuutta - 75% tilauksen arvosta
 • alle 14 vrk ennen tilaisuutta - 100% tilauksen arvosta

Alle 10 hengen tilaisuuden voi peruuttaa kuluitta 5 työpäivää ennen tilaisuutta.

Kun varaus tehdään alle kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta, tulee se vahvistaa / perua kirjallisesti kahden (2) työpäivän sisällä varauksen tekohetkestä. Alle viikkoa ennen tilaisuutta tehdyt varaukset tulee vahvistaa välittömästi. Peruutuksen tapahtuessa veloitetaan tilaisuuden arvosta samalla periaatteella kuin 10-50 henkilön varauksissa kts. yllä. Mikäli yksityiskohtia ja tarjoiluja ei ole sovittu veloitetaan peruutuskuluna ko.tilojen hinnaston mukainen tilavuokra tai ravintolapalvelujen osalta tarjouksen mukainen edullisin menu.

Ohjelmapalveluiden peruutukset (opastetut retket sekä opastetut aktiviteetit)

 • peruutus kuluitta 14 vrk ennen varauksen alkamispäivää
 • kun peruutus tehdään 13-7 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 50% ohjelman arvosta
 • kun peruutus tehdään alle 7 vrk ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo

Tilat ovat maksullisia, mikäli tarjouksessa ei toisin mainita. Kalustemuutoksista, lisäkalusteista ja muista järjestelyistä veloitetaan erikseen. Äänentoistosta AV-palveluista ja laitteista jotka eivät kuulu ravintolan tai kokoustilan perusvarustukseen, veloitetaan erikseen. Mikäli tarjoilujen toimittaja tilaajan toimituksesta hankkii erikoisluvan esim pidennettyyn anniskeluun tai ilmoituksen tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta, ryhtyy erikoisjärjestelyihin kuten ohjelman, orkesterin, somistuksen ja rakennelmien hankintaan, sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä kaikista toimenpiteitä aiheutuneista kustannuksista.

Maksuehdot
Mikäli maksuehdoista ei ole toisin sovittu, tilaaja maksaa käteisellä, pankki-tai luottokortilla. Jos tilaaja on Anttolanhovin laskutusasiakas, ryhmälle voidaan tehdä yhteislasku, joka laskutetaan tilaajalta jälkikäteen. Laskuun lisätään Anttolanhovin käyttämä laskutuslisä (7€). Viivästyskorko on korkolain mukainen. Anttolanhovi voi halutessaan veloittaa osan tilauksen arvosta tilaajalta etukäteen; tämä sovitaan tapauskohtaisesti.

Tilaajan vastuu
Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokous-osanottajat / tai juhlaan osallistuvat aiheuttavat kiinteistölle tai toimipisteen irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa toimipisteeseen tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan toimipisteen henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Vahingon sattuessa Anttolanhovi laskuttaa korjaus-, siivous-, tms. muut kulut tilaajalta

Sopimuksen siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman Anttolanhovi Oy:n suostumusta.